Sport.pl

W rok szkolny ministerstwo rusza z parą

Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi, klubami sporotwymi przygotowało cztery pilotażowe projekty mające zachęcić dzieci do uprawiania sportu. Do programów "Umiem pływać", "Mały Mistrz", "Program Multisportowy" i "WF z klasą" zaproszono szkoły. Nad tym ostatnim Gazeta Wyborcza i Sport.pl objęły patronat medialny.
Joanna Mucha, minister sportu i rekreacji po Igrzyskach Olimpijskich w Londynie ogłosiła, że jej głównym celem jest rozwój idei sportu powszechnego w Polsce. W tym roku szkolnym wystartują cztery programy, skierowane do szkół podstawowych, których głównym założeniem jest zachęcenie dzieci do uprawiania sportu.

"WF z klasą"

Program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy MSiT. Ideą programu ma być zachęcenie nauczycieli, dzieci i rodziców do zmiany spojrzenia na zajęcia wychowania fizycznego. Program skierowany jest do wszystkich szkół.

Poprzez współpracę ze szkołami, organizatorzy pragną zwalczyć "plagę" zwolnień z zajęć sportowych, stworzyć platformę internetową będącą miejscem wymiany doświadczeń i pomysłów, a także wirtualnej pracowni WF. Dodatkowo uczestnicy - zarówno nauczyciele i uczniowie - będą prowadzić blogi, na których na bieżąco komentować będą zmiany wprowadzane w szkole, opisywać skutki.

Ministerstwo wraz z CEO umożliwi nauczycielom będącym częścią programu kontakt z lokalnymi animatorami sportu, wraz z którymi opracują nowatorskie scenariusze zajęć.

4. września w siedzibie Agory przy ulicy Czerskiej 8/10 odbędzie się konferencja, pt. "WF - najważniejsza lekcja w szkole?"

Konferencja ma charakter otwarty. Zapraszamy przedstawicieli szkół, instytucji sportowych, znawców tematu, rodziców i nauczycieli wychowania fizycznego. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację na adres e-mail: wf@ceo.org.pl. W mailu prosimy podać imię, nazwisko, instytucję, kontaktowy adres mailowy oraz telefon.

"Mały Mistrz"

Program wzorowany na akcji "Mały Dolnoślązaczek", skierowany do klas 1-3. Na tym etapie edukacji, kiedy dzieci przechodzą "złoty wiek" rozwoju i tylko aktywność fizyczna może zapewnić im prawidłowy wzrost, zajęcia wychowania fizycznego kuleją. Często nauczyciele nauczania początkowego nie mają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, aby prowadzić zajęcia.

W ramach programu pedagodzy zostaną przeszkoleni w kwestii zajęć sportowych, otrzymają instrukcję opracowaną przez Polskie Związki Sportowe. Zajęcia sportowe składać się będą z sześciu bloków tematycznych. Każde z dzieci otrzyma legitymację, do której zbierać będzie sprawności. Ponadto szkoły biorące udział w programie otrzymają sprzęt sportowy.

"Program Multisportowy"

Obecnie często utalentowani młodzi sportowcy zbyt szybko wdrażani są w trening specjalizacyjny. Kluby rozliczane za osiągnięcia i na ich podstawie opłacane, eksploatują małego zawodnika, nie stawiając na zajęcia ogólnorozwojowe niezwykle istotne dla zdrowego wzrostu dziecka.

Akcja skierowana jest do uczniów klas 4-6. Jej założeniem jest zachęcenie dzieci do uprawiania sportu na zajęciach pozalekcyjnych. Kluby sportowe i stowarzyszenia biorące udział w programie mają za zadanie przygotowanie oferty treningowej, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich proporcji między treningiem specjalizacyjnym danej dyscypliny i ogólnym rozwojem dziecka.

Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 180 minut (3x90).

"Umiem pływać"

Jak sama nazwa wskazuje, celem programu jest powszechna nauka pływania. Adresatami akcji są uczniowie klas 3. W ramach akcji przewidziane jest minimum 20 godzin zajęć na basenie, w czasie których dzieci najpierw oswoją się z wodą, a potem nauczą się pływać. Program przygotował Polski Związek Pływacki. Finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy wsparciu Urzędów Marszałkowskich i samorządów, które mają za zadanie udostępnić pływalnię.

Więcej o: