Liderzy Animatorzy nagrodzeni

24 października w Centrum Olimpijskim odbył się 2. Ogólnopolski Kongres Animatorów Sportu. Podczas wydarzenia oficjalnie zakończono trzecią edycję programu Lider Animator, nagradzając grantami 20 zwycięzców.

Gościem specjalnym kongresu był Kajetan Broniewski, medalista olimpijski z Barcelony, który w imieniu Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego odczytał list do organizatorów i uczestników kongresu oraz wręczył specjalne wyróżnienia czterem animatorom sportu. Podczas Kongresu nagrodzono grantami finansowymi 29 lokalnych projektów z całego kraju zachęcających Polaków do większej aktywności fizycznej. Środki na granty dla najlepszych animatorów pochodzą z Fundacji Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), która w tym roku po raz kolejny przeznaczyła ćwierć miliona złotych na wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych w naszym kraju.

Ponad 300 osób, w tym najlepsi animatorzy z całego kraju przyciągnął drugi Ogólnopolski Kongres Animatorów Sportu, poświęcony praktycznym stronom promocji aktywności fizycznej i sportu w społecznościach lokalnych.

- Zależy nam, aby Kongres był stałym corocznym miejscem spotkania ludzi związanych z aktywnością fizyczną i sportem, którzy realizują lub chcą realizować projekty zachęcające do ruchu ludzi w każdym wieku. Zależy nam także, aby stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz dostarczać wiedzę i praktyczne narzędzia, które pomogą rozwijać lokalne inicjatywy sportowe w kraju.- mówi Dorota Kuligowska, Przewodnicząca Rady Fundacji Aktywności Fizycznej i Zdrowia "Sport Support", organizator kongresu. - Bardzo się cieszymy widząc ponownie tak dużą frekwencję na naszym kongresie. Oznacza to, zaproponowana przez nas formuła spotkania i tematyka na nim poruszana odpowiedziały na aktualne potrzeby osób związanych na co dzień ze sportem lokalnym.- dodała.

Wśród tematów poruszanych na tegorocznym Kongresie znalazły się m.in. propozycje rozwiązań systemowych przygotowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki będących odpowiedzią na niski poziom aktywności fizycznej Polaków, problem nowych chorób cywilizacyjnych powodowanych bezruchem jak ograniczenia w elastyczności ciała człowieka oraz pogłębiające się zjawisko zespołów bólowych kręgosłupa, które znacznie obniżają jakość naszego życia. Uczestnicy kongresu mogli także wziąć udział w warsztatach poświęconych sprawności funkcjonalnej, które otworzyły cykl szkoleniowy Sport Support Move, finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Szkolenia zostaną przeprowadzone w 4 miastach w Polsce przez najlepszych specjalistów zajmujących się medycyną sportową i przygotowaniem funkcjonalnym.

Patronat honorowy nad Kongresem objął Andrzej Biernat, Minister Sportu i Turystyki. W jego imieniu podczas kongresu wystąpił Wojciech Kudlik, zastępca dyrektora Departamentu Sportu dla wszystkich.

- Mamy do czynienia z pogłębiającym się problemem bezruchu współczesnego społeczeństwa. Według ostatniego badania Eurobarometru na temat sportu i aktywności fizycznej 59 proc. obywateli Unii Europejskiej nigdy nie wykonuje ćwiczeń fizycznych ani nie uprawia sportu lub robi to bardzo rzadko. To nie jedyne badanie potwierdzające, że konieczne są działania, które zachęcą więcej osób do włączenia sportu i aktywności fizycznej do codziennych zajęć. Program Lider Animator dociera ze wsparciem na sam dół lokalnych potrzeb. To bardzo ważna i niezwykle trafna inicjatywa. - mówił podczas prezentacji Wojciech Kudlik.

Inicjatywę Kongresu oraz programu Lider Animator poparł także Prezydent RP, Bronisław Komorowski. W liście od Ministra Jacka Michałowskiego, Szefa Kancelarii Prezydenta RP czytamy.

- Pragnę przekazać wyrazy uznania za energię i inwencję, z jaką promują Państwo aktywność fizyczną i sport w środowiskach lokalnych. To niezwykle cenne, że angażują się Państwo tam, gdzie można działać najskuteczniej, w oparciu o bezpośrednie rozpoznanie uwarunkowań i potrzeb danej społeczności. Widzę w tym budujący przejaw odradzania się społeczeństwa obywatelskiego. W sposób szczególny gratuluje i dziękuję laureatom konkursu Lider Animator 2014 - bo przecież nic nie inspiruje i nie zachęca do naśladowania bardziej, niż sukces, niż wymierne osiągnięcia tu i teraz. Ufam, że 2. Ogólnopolski Kongres Animatorów Sportu, którego tematyka ogniskuje się wokół dwu wątków, którym Prezydent poświęca wiele uwagi - promocja aktywności obywatelskiej oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, przyczyni się do integracji oraz mobilizacji organizacji i środowisk zabiegających o rozwój sportu i aktywności fizycznej w "Polsce lokalnej" - brzmiał fragment listu, który odczytał Kajetan Broniewski.

Prezydent Bronisław Komorowski wyróżnił dodatkowo w tym roku czterech animatorów sportu, którzy od wielu lat w sposób szczególny przyczyniają się podnoszenia sprawności fizycznej Polaków.

Jednak głównym punktem piątkowego spotkania były prezentacje najlepszych lokalnych praktyk - Gala Liderów, czyli uroczyste wręczenie grantów finansowych 29 laureatom programu Lider Animator 2014.

Partnerem programu Lider Animator.Obudź Swoje Ciało oraz Kongresu Animatorów Sportu jest firma Coca-Cola, jeden z najstarszych korporacyjnych sponsorów i promotorów sportu.

- Coca-Cola ponad sto lat temu postawiła na sport. Pragniemy przekonać wszystkich, że ruch to przede wszystkim radość. Od początku swojej działalności w Polsce firma Coca-Cola bardzo konsekwentnie wspiera rozwój inicjatyw sportowych. Dzięki programowi Lider Animator.Obudź Swoje Ciało, który w całości jest przez nas finansowany, i którego jesteśmy partnerem, w ciągu trzech lat wspólnie z Fundacją Sport Support wsparliśmy blisko 80 projektów spośród prawie 1 500 zgłoszonych do programu, przeznaczając na ich wsparcie ponad 700 000 zł siedemset tysięcy złotych. - powiedziała Anna Jakubowski, dyrektor operacyjna Coca-Cola na Polskę i kraje bałtyckie.

Program Lider Animator.Obudź Swoje Ciało skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i instytucji oświatowych, ale przede wszystkim do lokalnych animatorów organizujących różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, programy szkolne i imprezy sportowe oparte na aktywności fizycznej. Program nagradza najciekawsze projekty, które mają na celu zachęcać lokalne społeczności do aktywnego życia. Do tegorocznej edycji programu, który odbywała się pod hasłem "Lider Animator.Obudź Swoje Ciało", zgłoszonych zostało 624 projekty, czyli ponad 100 więcej niż w roku ubiegłym. Autorzy najciekawszych pomysłów na organizacje zajęć sportowych walczyli o granty finansowe o wartości od 5 000 zł do 15 000 zł.

Program Lider Animator.Obudź Swoje Ciało oferuje także wsparcie merytoryczne - zaproszenie do Akademii Lidera. Akademia Lidera jest okazją do wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy dzięki specjalnie przygotowanym szkoleniom, które wzbogacają wiedzę animatorów oraz wyposażają ich w narzędzia ułatwiające realizację podejmowanych przez nich na co dzień działań.

Organizatorem programu Lider Animator. Obudź Swoje Ciało jest Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia "Sport Support". Partnerami programu są Fundacja Coca-Cola w Atlancie, Rehasport Clinic, TB Polska oraz Szkolny Związek Sportowy. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Sportu i Turystyki.

Więcej informacji o programie można znaleźć na www.lideranimator.pl.